Stichting Holtum kookt

Omschrijving:     

Het ontstaan van de stichting Holtum kookt vindt zijn oorsprong in het project “Mit Hoebaer aan taofel”. Dit project is in 2013 gestart met het bezoeken van verenigingen en inwoners van Holtum om te peilen welke behoeftes er in ons dorp leven om de leefbaarheid in Holtum te verbeteren. Deze gesprekken zijn in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen gevoerd door Partners in Welzijn, een organisatie op het gebied van maatschappelijk en sociaal-cultureel werk.

Als project is HOLTUM KOOKT op vrijdag 4 juli 2014 van start gegaan met de eerste kookmiddag in ons inmiddels vertrouwde “stamrestaurant” Gemeenschapshuis “De Auw Sjaol” gelegen aan de Kleine Dries 4 te Holtum.

Van meet af aan is dit project succesvol gebleken met een gemiddeld aantal  deelnemers van 35 per keer. Hiermee is onze doelstelling ruimschoots bereikt zijnde, oudere inwoners van Holtum vanaf 55 jaar, al dan niet alleenstaand, een gezellige middag bieden door samen te eten en mee te kokkerellen voor wie dat wil.
Dit heeft er in geresulteerd dat een statusloze werkgroep van een aantal vrijwilligers sinds 28 juli 2016 is omgezet naar een officiële stichting.

Het bestuur van de Stichting “HOLTUM KOOKT” heeft de navolgende samenstelling:

Voorzitter: Leonie Grooten – Wagemans
Secretaris: Anita Heuts vanaf 1 juli 2024
Penningmeester: Henk Knabben
Bestuurslid: Babke Willems

Aanvankelijk werd het aantal deelnemers in verband met de beperkte capaciteit in de keuken  beperkt tot 36. Door geleidelijke aanschaf van de benodigde apparatuur kunnen we nu plaats bieden aan totaal 40 personen.
De meeste gasten vinden het zo gezellig dat ze heel graag iedere maand terugkomen.

Het kan zijn dat er door andere activiteiten van gasten zoals vakantie, verjaardag etc. een plekje vrijvalt. Het is altijd de moeite waard om hiernaar te informeren. Voor meer informatie kunt u terecht op voornoemd telefoonnummer en/of e-mailadres.

We heten u graag van harte welkom!

Stichting “HOLTUM KOOKT”

Leonie Grooten – Wagemans
Voorzitter

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum