Het Dorpsplatform

Omschrijving:

Het Dorpsplatform houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in Holtum. We doen dit al ruim 27 jaar.

De geschiedenis van het Platform in het kort

Het ontstaan van de Stichting Buurtplatform in Holtum is begonnen in 1997 met als voorloper de werkgroep Leefbaar Holtum wat destijds nauw samenhing met de mogelijke komst van In Alfa. Voor 1997 hebben ook al diverse zaken gespeeld waaronder de eerste ontwikkeling industrieterrein Holtum Noord en de aanleg van het spoor waar inwoners vanuit Holtum nauw betrokken waren om de leefbaarheid te waarborgen ten aanzien van de industriële ontwikkelingen rondom Holtum.

Na de fusie van de Gemeente Sittard-Geleen is de opzet met wijken gekomen. De werkgroep Leefbaar Holtum is toen veranderd in Buurtplatform en in 2006 zijn wij formeel een stichting geworden.

In 2017 is onder de Stichting Buurtplatform Holtum het Dorpsplatform gekomen en tevens de nieuwe naam waaronder wij actief zullen zijn. Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum