Groenvoorzieningsplan

Stichting Groenfonds omgeving VDL NedCar
800 K EU ter beschikking voor verbetering van de leefbaarheid d.m.v. extra groen in Holtum

Dorpsplatform heeft eerste voorstel gedaan richting gemeente / stichting

1.“Tegelwippen”, plantenregeling voor bewoners in Holtum
2.Vergroening “ingangen” Holtum
3.Wandelroute/-structuur door Holtum
     I.Verbeterde aankleding, bijv. Insectenhotels, (zit)banken
     II.Extra groen
     III.Uitbreiden huidige speelvoorzieningen en/of beweegtoestellen (voor ouderen)
     IV.Verbeterde aankleding / heropening paadjes in Holtum
4.Aankoop gronden voor Dorpsplatform en/of parkomgeving
     I.Gronde Huize Holtum
     II.Grond Pukkel
     III.Jong Nederland gebouw

Verdere informatie en contactgegevens worden nog toegevoegd

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum