Leefbaarheidsfonds

Zoals al eerder via verschillende media is bekendgemaakt komt er een Leefbaarheidsfonds voor Holtum. Dat gebeurt om de toenemende druk op Holtum vanwege de uitbreiding van de industrie en het verkeer deels te compenseren.

De gemeente Sittard-Geleen vult dit fonds met € 100.000. De gemeente Sittard-Geleen zal zorgen voor het oprichten van het Leefbaarheidsfonds en ook de administratie ervan voor haar rekening nemen. Het budget van € 100.000 kan gebruikt worden voor leefbaarheidsinitiatieven of -projecten die ten goede komen aan de gemeenschap Holtum. De gemeente Sittard-Geleen gaat over de feitelijke besteding van de middelen uit het Leefbaarheidsfonds overleg voeren met een vertegenwoordiging van de inwoners van Holtum. Samen wordt bekeken of een project in aanmerking komt voor een bijdrage.

Het is ook nadrukkelijk de bedoeling dat inwoners van Holtum zo veel mogelijk medeverantwoordelijk worden bij de uitvoering van de projecten die vanuit het Leefbaarheidsfonds uitgevoerd gaan worden. De stadsdeelmanager van de gemeente is zowel voor de financiën als voor de coördinatie het aanspreekpunt. Het Dorpsplatform Holtum heeft een werkgroep samengesteld waarbij nadrukkelijk gekozen is voor inwoners die niet gelieerd zijn aan een vereniging in het Holtumse.

Deel uw idee voor een leefbaar Holtum en vul onderstaand formulier in.

 

Aanvraagformulier Leefbaarheidsfonds Holtum

Vul s.v.p. alle verplichten velden in!


Neem onderstaande getallen over ter spampreventie:
88477
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum