• banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
  • banners/banner-lbhf.jpg

Holtum, een dorp om trots op te zijn!

Van harte welkom om de website van het dorpsplatform van Holtum. Met deze website willen wij bewoners op de hoogte stellen van de ontwikkelingen van en in ons dorp, maar jullie ook meenemen in de activiteiten die georganiseerd worden om de bewoners samen te brengen. Neem gerust een kijkje in de kalender, denk mee over het leefbaarheidsfonds, neem contact op met de werkgroepen en blijf op de hoogte van de Houtemse Gezet.

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 27 jaar.

Nieuwsitems:

Onderhoud Park D'n Dreesj

Afgelopen jaar is er in ons mooie Kerkdorp de nodige commotie ontstaan inzake het onderhoud van het park D’N Dreesj, het was en is niet voor iedereen duidelijk hoe het onderhoud van de aanplant en het maai- en snoeiwerk tot op heden is uitgevoerd. De kwaliteit van onderhoud, waarin het park zich momenteel bevindt, wordt als ver beneden peil ervaren.

Met het oog op verbetering van de kwaliteit van onderhoud en om de nodige duidelijkheid te verkrijgen heeft de voorzitter van het Dorpsplatform Holtum, contact opgenomen met de verantwoordelijk wethouder in deze, Dhr. Leon Geilen. Het contact heeft geresulteerd in een afspraak op 23 februari j.l. waarbij het park en de omgeving is bezocht.

Aanwezig bij het bezoek:
Dhr. Leon Geilen, wethouder,
Dhr. Piet Huveneers, verantwoordelijk ambtenaar Groen,
Dhr. Jean Hoedemakers, stadsdeelcoördinator en
Dhr. Hoebaer Crutzen, voorzitter Dorpsplatform.

Ter sprake is gekomen de algemene onderhoudstoestand, de uitvoering van de maaiwerkzaamheden, het niet verwijderen van de distels en het stuk rijden van de aanplant bij de uitvoering van het grof maaiwerk. De meeting heeft geresulteerd in het volgende:

Dhr. Huveneers zal een plan van aanpak presenteren aan het
Dorpsplatform, met o.a. als inhoud:
-Frequentie en aanpassing maaiwerk.
-Her- en bijplant heesters.
-Herinrichting bloemenweides.
-Verwijderen distelvorming.

Na de presentatie van het onderhoudsplan aan het Dorpsplatform, zal dit worden gepubliceerd op de website van het Dorpsplatform en in de Houtemse Gezèt. We houden U op de hoogte.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum