Werkgroep VDL/Nedcar

Omschrijving:

De klankbordgroep VDL/Nedcar is in het leven geroepen na de informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen van VDL Nedcar in maart 2016. Doel van de werkgroep is om regelmatig met de gemeente Sittard-Geleen om tafel te zitten om op de hoogte te worden gehouden, mee te praten en mee te denken over de ontwikkelingen op en rondom VDL Nedcar.

Toen het van de gemeente overgegaan is naar de provincie, is de belanggroep groter geworden en is er op een andere wijze contact geweest met gemeente dan wel provincie. Gezien de recente ontwikkelingen is besloten om de werkgroep weer actiever te laten fungeren. De werkgroep wordt (aangevuld met) Cindy Breikers-Vernes, Ralph Smeets en Serge Tummers.

 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum