Werkgroep Houtem Vreuger

Omschrijving:

Onder naam Houtem Vreuger worden door 5 in de Holtumse geschiedenis geïnteresseerde inwoners avonden georganiseerd waarin elementen uit de rijke Holtumse geschiedenis worden belicht in de vorm van filmbeelden, foto’s, verhalen en liedjes. Ook wordt getracht om het verleden vast te leggen en aan te bieden in tastbare vorm: foto’s, DVD’s, tekstbestanden etc.

 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum