Werkgroep Grensmaas

Omschrijving:

Het consortium Grensmaas is belast met de beveiliging van de Maas van Borgharen/Itteren tot Roosteren over een lengte van ruim 43 kilometer, in de Provincie Limburg en is een samenwerkingsverband van grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten. Het consortium voert het werk voor eigen rekening en risico uit.

Het project Grensmaas is “Het grootste rivierbeveiligingsproject van Nederland” en heeft drie hoofddoelstellingen:
Rivierbeveiliging en natuurontwikkeling, gefinancierd met de opbrengst van zand en grind.

De rivierbeveiliging wordt verkregen door verbreding van het stroom bed en verlaging van de oevers, waardoor de Maas veel meer ruimte krijgt en het risico van overstroming wordt verkleint.

De door de winning ontstane grindgaten zijn niet blijvend in het landschap, maar ze worden onmiddellijk weer aangevuld met grond die vrijkomt bij de rivierverruiming en schone grond van andere infrastructurele- en bouwprojecten.
Het project Grensmaas levert 1000 hectare nieuwe natuur op. Oer natuur, die zich spontaan met enorme vaart ontwikkelt. In toom gehouden door begrazing van Gallowayrunderen en Konikpaarden. De mens bepaalt door de mate van recreatief gebruik zelf de wandelroutes in de nieuw ontstane struinnatuur.
Het project is in het najaar van 2008 officieel van start gegaan in Itteren en inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen in de gemeenten Stein, Sittard-Geleen en Echt-Susteren, met name nabij de dorpen/kernen Nattenhoven- Obbicht-Grevenbicht-Schipperskerk-Illikhoven, Visserweert en aan de andere kant van het Julianakanaal Buchten en Holtum.

Nabij Schipperskerk is een werkhaven aangelegd, met verbinding naar het Julianakanaal, hier wordt het grind verwerkt/verrijkt en afgevoerd via het Julianakanaal.

Inmiddels is het gehucht Visserweert bij hoog water, als gevolg van de aanleg van een nevengeul en grindwinning, een eiland in de Maas en verbonden met Illikhoven door een nieuw aangelegde brug.

Enige cijfers van het Project Grensmaas:

-Inwoners lopen straks 5 keer minder risico op een overstroming.
-Versteviging en verhoging van bijna 12 kilometer dijken.
-Winning van 54 miljoen ton grind en 10 miljoen ton zand.
-Verplaatsing van ruim 100 miljoen ton grond.
-Kosten uitvoering: 550 miljoen euro.
-Project duurt tot 2025.
-Werk voor zo’n 175 mensen.

Bij de opstart van het project Grensmaas (tussen Nattenhoven en Roosteren) is een klankbordgroep “Grensmaas” in het leven geroepen, waar het Dorpsplatform Holtum, middels vertegenwoordiging van de voorzitter Hoebaer Crutzen, deel van uitmaakt.
Regelmatig worden vergaderingen gehouden inzake de aanpak, voortgang, problemen enz., deze verlopen in alle openheid en ieders inbreng wordt op waarde geschat.

Als voorbeeld: Er is met het Grensmaas consortium afgesproken dat er geen vrachtverkeer, van en naar de verwerkingshaven, zal plaatsvinden via de Verloren van Themaatweg Kern Holtum.
Hier wordt strikt de hand aan gehouden.

Hoebaer Crutzen.

De directie van het Grensmaas BB is gevestigd aan de Verloren van Themaatweg te Holtum.
Voor alle actuele informatie: www.grensmaas.nl

Vragen, suggesties, of klachten
Gratis informatielijn
0800-6227 777
Buitenland: 0031 800 6227 777.

 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum