Schutterij St. Martinus

Omschrijving:

Schutterij St. Martinus opgericht in 1711. Binnen de kleine gemeenschap
Holtum heeft de schutterij haar vaste plaats verworven. Het
jaaroverzicht van de vereniging geeft, naast deelname aan bonds- en
federatiefeesten (OLS en ZLF), activiteiten aan als het ophalen van de
Prins Carnaval voor zijn receptie, een rondgang met Koninginnedag, het
jaarlijkse koningsvogel schieten met het burgerkoningsschieten, de
rondgang met de kinderen met St. Maarten, de schutters mis op de dag van
onze patroonheilige St. Martinus samen met carnavalsvereniging CV de
Katers en het maandelijks ophalen van oud papier.

2011 was het jaar waarin de vereniging haar 300-jarig bestaansfeest
heeft gevierd.

In 1994 is de vereniging omgeturnd naar wat zij nu is: een schutterij
met trompetterkorps. In het voorjaar van 1995 maakte dit korps een
schitterend debuut.

Voorwaar een grote ommekeer; dit gaat niet vanzelf, in de loop der jaren
( en nog steeds) vergt het stevige hoofdbrekers om het ledental, ook
jeugd is zeer welkom, op een aanvaardbaar peil te houden en op het
gebied van het schieten met de zware buks, de steeds strenger wordende
milieueisen het hoofd te bieden. Zelf liepen wij in 1998 voorop door al
een kogelvanger te plaatsen, jaren eerder dan dit voorgeschreven werd.
Ging het er vroeger gemoedelijker aan toe tijdens de bonds- en
federatiefeesten, tegenwoordig dienen er prestaties geleverd te worden.
Maar bij schutterij St. Martinus Holtum is een goede onderlinge
verstandhouding zeker zo belangrijk. Men is de overtuiging toegedaan,
dat als die goed is dat dan al het andere vanzelf volgt. Niemand anders
dan de schutters zelf weten dat er bij een vereniging nog iets anders
nodig is, namelijk saamhorigheid en vriendschap. Misschien is dat het
geheim van de levenskracht van de schutterij. Het  hart dat nu, na meer
dan 300 jaar, nog aanwezig is en leeft binnen de gemeenschap  van
Holtum.

Helaas kent ook de schutterij de problemen van vergrijzing en
ledenverloop en zijn ook wij naarstig op zoek naar nieuwe leden. Vooral
bij het trompetterkorps is er behoefte aan blazers (Trompet, Bariton of
Sousafoon) en in de achter geleding zijn ook geweerdragers van harte
welkom.

Mocht U na het lezen van bovenstaand stuk interesse hebben of meer
informatie willen krijgen dan verzoeken wij U contact op te nemen met
een van onze bestuursleden of bezoek onze website
www.stmartinusholtum.nl

 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum