• banners/banner-uitbreiding-vdl-nedcar.jpg
 • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
 • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum.. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar.

      Nieuwsitems:

 • Mulleners Vastgoed gaat schoollocatie Holtum ontwikkelen

  • door Administrator
  • 08-11-2020

  Mulleners Vastgoed gaat schoollocaties in Einighausen en Holtum ontwikkelen   Het College van B&W maakt bekend dat Projectontwikkelaar Mulleners Vastgoed uit Echt de aanbesteding voor deze twee locaties heeft gewonnen en er respectievelijk 15 en 14 levensloopbestendige woningen zal bouwen. Het bestemmingsplan zal hiervoor worden gewijzigd.   Holtum Net als in Einighausen zijn ook in Holtum bijeenkomsten gehouden waar inwoners hebben aangegeven wat zij het liefst zouden zien op de plek van de school aan de Munnikstraat (die overigens nog moet worden afgebroken). Ook hier is samen met het dorp een globaal plan geschetst, dat meegenomen is in de aanbesteding. In Holtum komen er op de plek waar nu nog de school staat 14 levensloopbestendige woningen. In Holtum wordt uitgegaan van drie verschillende types woningen.   Plannen uitwerken De ontwikkelaar gaat de komende tijd de plannen verder uitwerken. Als dat ontwerp klaar is, zal voor omwonenden en andere geïnteresseerden in zowel Einighausen als Holtum een informatiebijeenkomst gehouden worden (mits dit op basis van de dan geldende voorschriften mag).

 • Houtumese Gezet Editie 20

  • door Administrator
  • 12-09-2020

  klik op deze link om deze editie te lezen

 • Houtumse revue 2021 gaat niet door

  • door Administrator
  • 12-09-2020

  HOUTUMSE REVUE 2021 GAAT NIET DOOR Met pijn in het hart heeft het bestuur van de Houtumse revue moeten besluiten om de revue in januari 2021 niet door te laten gaan. Dit besluit is genomen na uitvoerig overleg, waarbij ook enkele alternatieve programma’s zijn overwogen. De huidige stand van zaken rondom Corona en de onzekerheid die dit met zich meebrengt, laten een revue eenvoudigweg niet toe. De huidige regelgeving schrijft voor dat er maar met een beperkt aantal mensen en op gepaste afstand met elkaar gewerkt mag worden. Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoeringen is het haast onmogelijk om de juiste afstand tot elkaar in acht te nemen. De veiligheid van bezoekers en leden staan voorop!   Het bestuur hoopt dat u begrip heeft voor dit moeilijke besluit. Maar vooral hopen zij iedereen weer te mogen begroeten bij de volgende editie van de revue in januari 2022. Tot die tijd: blijf gezond, wees voorzichtig en houdt afstand.    

 • ONTMOETINGSDAGEN VOOR SENIOREN IN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN

  • door Administrator
  • 05-09-2020

  klik op onderstaande link Ontmoetingsdagen voor senioren   De ontmoetingsdag is bedoeld voor alle senioren om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van sport en bewegen, voeding en sociale activiteiten maar ook antwoord krijgen op alle vragen rondom gezondheid en leefbaarheid in de wijk. Daarnaast tracht Ecsplore zoveel mogelijk senioren te motiveren actief te (blijven) participeren in de maatschappij door het vinden van bijvoorbeeld nieuwe sportieve activiteiten, hobby’s, vrijwilligerswerk of andere zinvolle en dankbare bezigheden. Preventie en zelfredzaamheid, evenals de dimensies van Mijn Positieve Gezondheid zijn belangrijke pijlers waarop de ouderen ontmoetingsdagen zijn gebaseerd. Vervolgprogramma In opvolging van deze Ouderen Ontmoetingsdag wordt er aansluitend een 3 weken lang gevarieerd vervolgprogramma aangeboden waarbij Ecsplore externe partijen een podium biedt. Deelnemers kunnen dan zelf ervaren wat er op het gebied van sport &bewegen, gezondheid, educatie, cultuur en ontspanning te beleven valt in hun eigen wijk. Met dit vervolgprogramma hoopt Ecsplore senioren te helpen aan een duurzame actieve leefstijl ter bevordering van hun gezondheid op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Gratis deelname Inwoners van 55 jaar en ouder zijn van harte welkom op: Dinsdag 22 september 2020 van 10:00 tot 14:00 uur in Sport- en Recreatiecentrum het Anker, Ankersweg 52, Buchten. Donderdag 24 september 2020 van 10:00 tot 14:00 uur in Zalencentrum de Oase, Bachstraat 51 Sittard. Deelname is gratis. Aanmelden is vereist vanwege de voorbereidingen. De geplande ontmoetingsdagen in Sittard en Geleen, meer informatie en aanmelden via: www.ecsplore.nl/ontmoetingsdagen.

 • Blow NH - geen windtribunes Holtum Noord

  • door Administrator
  • 31-07-2020

  Blow NH - Geen windtribunes Holtum Noord

 • Informatiebijeenkomst gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

  • door Administrator
  • 09-07-2020

  Beste,   8 juli is er een webinar geweest welke je kunt terugkijken op onderstaande link Terugkijken webinar   Op 15 en 16 juli zijn informatiebijeenkomsten waarvoor je dient aan te melden als je wilt gaan. Zie onderstaande link aanmelden bijeenkomst     Dorpsplatform Holtum

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum