• banners/banner-nedcar.jpg
  • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
  • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg
  • banners/banner-lbhf.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum.. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar.

      Nieuwsitems:

Terug

‘Houtem Vreuger’ op zoek naar carnavalsverleden

  • door 't bestuur
  • 19-05-2018

De werkgroep “Houtem Vreuger” is al enkele jaren succesvol actief om het roemrijke verleden van Holtum middels een jaarlijkse thema-avond voor het voetlicht te brengen. Het afgelopen jaar was het thema 'Holtum in de 60’er jaren' en werd in dit kader o.a. ook een dvd gepresenteerd en uitgebracht met een bewerkte dorpsfilm uit 1968.

 

De werkgroep heeft recent besloten om dit jaar het carnavalsverleden in Holtum als thema te kiezen. De reden is dat CV De Katers het komende carnavalsseizoen haar 6 x 11-jarig bestaan viert. Dit jubileum wordt net als voorgaande bestaansfeesten weer groots gevierd. De carnavalsvereniging is al begonnen met hier publiciteit aan te geven.

De werkgroep Houtem Vreuger heeft geen directe relatie met de carnavalsvereniging, maar vindt het aanstaande jubileum wel een uitstekende reden om dit jaar het rijke carnavalsverleden van Holtum als thema te kiezen voor de op 9 november a.s. geplande avond in gemeenschapshuis 'De Auw Sjoal'. Ze wil dit zoals gebruikelijk weer doen middels foto- en filmbeelden, muzikale optredens en leuke verhalen m.b.t. het thema.

 

Natuurlijk is er in het archief van CV De Katers en in het archief van ons werkgroeplid Lei van Pol het nodige materiaal aanwezig, maar voor het maken van een mooi programma doet de werkgroep een beroep op (oud-) inwoners van Holtum om oud(er) materiaal m.b.t. het carnaval in Holtum ter beschikking te stellen. Wij zijn op zoek naar oude filmbeelden, foto's, (muziek)opnames en teksten  die op enigerlei wijze betrekking hebben op het carnaval in Holtum. Wat filmbeelden betreft kunnen we zeker en vooral ook oude 8mm-opnamen gebruiken. Hoe en welk deel van het materiaal we voor de thema-avond gaan gebruiken moeten we nog bezien, maar wij hechten er ook grote waarde aan om alle materiaal m.b.t. het dorpsverleden centraal te verzamelen om het niet verloren te laten gaan voor de huidige en toekomstige generaties. Daarom onze oproep: “Lever s.v.p. alles aan wat enigszins in dit kader van waarde kan zijn”.

 

Mocht u over interessant materiaal beschikken, laat het ons dan via e-mail weten. Stuur de e-mail s.v.p. met telefoonnummer naar houtemvreuger@gmail.com . Wij nemen dan contact met u op om te bespreken hoe we het materiaal tijdelijk in ons bezit kunnen krijgen en eventueel  digitaliseren.

Alles wat u aandraagt wordt hogelijk gewaardeerd en zal spoedig worden geretourneerd.

 

Werkgroep Houtem Vreuger

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum