• banners/banner-uitbreiding-vdl-nedcar.jpg
  • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
  • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum.. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar.

      Nieuwsitems:

Terug

Houtem Vreuger

  • door Administrator
  • 18-10-2017

De werkgroep “Houtem Vreuger”, die al enkele jaren succesvol bezig is om de vroegere ‘Holtumse tijden’ levend te houden, gaat op vrijdag 17 november a.s. in de Aw Sjoal in dit kader weer een gratis toegankelijke avond organiseren met als thema ‘Houtem in de 60er joare’. De avond begint om 19.30 uur.

Centraal op deze avond zal de vertoning staan van een door de cineast Johan Adolfs gemaakte dorpsfilm uit 1968. Deze dorpsfilm is in het verleden al ooit uitgebracht en vertoond, maar bevatte helaas geen geluid. In samenwerking met filmmaker Paul Cuijpers uit Buchten, die er een hobby van heeft gemaakt om oude films opnieuw te bewerken, is deze film inmiddels, met de medewerking van velen die deze jaren in Holtum woonden, van commentaar voorzien. Ook werden geluidseffecten en passende achtergrondmuziek toegevoegd.
Het is zo een waardevol cultuurhistorisch document geworden: een bijna 40 minuten durende momentopname van personen en verenigingen die in 1968 het dorpsleven in Holtum mede bepaalden. Alle toenmalige straten met een groot aantal toenmalige bewoners komen in beeld. Verder zijn opnames gemaakt bij de oude jongens- en meisjesschool in het helaas afgebroken Eugenia-klooster.
De film wordt op de avond zelf ingeleid door Paul Cuijpers.

In samenwerking met Archief de Domijnen van de gemeente Sittard-Geleen, als eigenaar van de film, wordt bij voldoende vóórinschrijvingen een DVD van deze dorpsfilm uitgebracht. Behalve de film zal er ook een document op deze DVD worden toegevoegd met veel foto’s, krantenknipsels en teksten (o.a. van Leo Meuris) over Holtum in de jaren ’60. De prijs van deze unieke DVD bedraagt € 12,95.
U kunt de DVD alvast bestellen via een email te sturen naar houtemvreuger@gmail.com onder vermelding van uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.
Uitreiking en betaling vindt plaats aan het einde van het programma (ca. 21:30 uur). Mocht u op 17 november verhinderd zijn, dan bezorgen wij de DVD bij u thuis (of sturen ze op). Wenst u de dvd per post toegestuurd te krijgen maak dan € 15,95 over op rekeningnummer NL220122693698 t.a.v. GTM Suntjens met vermelding van ‘dorpsfilm Holtum’ met uw adresgegevens.

Het programma op 17 november bevat behalve de film nostalgische liedjes, gezongen door het zangkoor van Holtum, en vertelde anekdotes met foto’s over de in de jaren ’60 zeer succesvolle schutterij St. Martinus en fanfare Juliana.

Inmiddels is er de facebookpagina ‘houtem-vreuger’ aangemaakt. Behalve veel oud fotomateriaal en teksten houden we u hierop ook op de hoogte van de programmering op de avond. Neem gerust alvast een kijkje!

Op vrijdagavond 17 november herleven roemruchte, oude Houtemse tijden. Iedereen die het dorp een warm hart toe draagt, kan erbij zijn en zich verbazen over alle veranderingen die zich in vijftig jaar hebben voltrokken. Natuurlijk is er ook genoeg tijd voor ontmoeting en om samen te vieren wat er vroeger was. Mis het niet als (oud-)inwoner van Holtum, want deze avond is eenmalig en komt, net als het verleden, in deze vorm niet meer terug.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum