Het Dorpsplatform

Omschrijving:

Het Dorpsplatform houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in Holtum. We doen dit al ruim 20 jaar.

 

De geschiedenis van het Platform in het kort

Het ontstaan van de Stichting Buurtplatform in Holtum is begonnen in 1997 met als voorloper de werkgroep Leefbaar Holtum wat destijds nauw samenhing met de mogelijke komst van In Alfa. Voor 1997 hebben ook al diverse zaken gespeeld waaronder de eerste ontwikkeling industrieterrein Holtum Noord en de aanleg van het spoor waar inwoners vanuit Holtum nauw betrokken waren om de leefbaarheid te waarborgen ten aanzien van de industriële ontwikkelingen rondom Holtum.

Na de fusie van de Gemeente Sittard-Geleen is de opzet met wijken gekomen. De werkgroep Leefbaar Holtum is toen veranderd in Buurtplatform en in 2006 zijn wij formeel een stichting geworden.

In 2017 is onder de Stichting Buurtplatform Holtum het Dorpsplatform gekomen en tevens de nieuwe naam waaronder wij actief zullen zijn. Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken.

Voor informatie over de geschiedenis en archief van het Dorpsplatform kun je linksboven klikken om te gaan naar de oude website Dorpsplatform Holtum. Deze zal de komende maanden nog online zijn. Uiteraard zullen zaken ondergebracht worden of zijn dit al op deze nieuwe website.

Gedane zaken en lopende thema's

 • Herstel fietspad Hub van Doorneweg richting Limbrichterbos.
 • Herstel verbinding tussen VDL/Nedcar en Nieuwstadt door aanleg fietspad naar Langereweg.
 • Herstel groenstrook en aanplant van bomen verbinding pad Ankersweg- Ruys de Beerenbroucklaan gelegen tegenover Philips Bentinckstraaat.
 • Aanleg verbinding pad - Houtemse Hei - naast bedrijf Peter Aretz.
 • Aanleg uitloopgebied tussen Ruys de Beerenbroucklaan / Verloren Van Themaatweg/Aldenhofweg/A2.
 • Plaatsing twee baskets Kleine Dries
 • Aanplant bomen langs Verloren van Themaatweg tussen Aldenhofweg /Ruys de Beerenbroucklaan.
 • Aanplant bomen Verloren Van Themaatweg tussen Ankersweg en Maaseikerweg.
 • Aanplant heg in combinatie met bomen langs volkstuinencomplex.
 • Aanplant ontbrekende stuk heg met bomen Apollo 11 laan tegen over nr. 19.
 • Ontwerp en inrichting rotonde Ankersweg / Ruys de Beerenbroucklaan / Verloren Van Themaatweg.
 • Realisatie oversteekplaats Verloren Van Themaatweg / Buchterweg.
 • Inrichting ontmoetingsplaats hoek Martensweg Ankersweg.
 • Realisatie glas in loodsculptuur hoek Martensweg/Ankersweg.
 • Realisatie picknick bank plantsoen/speelterrein Munnickstraat.
 • Herstel open plantsoen hoek Paalweg / Maaseikerweg.
 • Aanbieding plan en Realisatie inrichting park D'n Dreesj
 • Realisatie en financiering beweeg/speeltoestel park D’n Dreesj
 • Plaatsen 2 boombanken nabij toestel.
 • Financiering paaltjes b.v. naamgeving bomen.
 • Financiering en plaatsing bank Heilig Hart beeld Kloosterstraat.
 • Financiering nieuw kooktoestel en afzuiginstallatie en oven
 • Initiatief plaatsing reclamezuil hoek Ankersweg/Ruys de beerenbroucklaan.
 • Initiatief aanpassing kruispunt Kleine Dries/Ruys de Beerenbroucklaan, middels doortrekking trottoir en aanleg extra verkeersdrempel Ruys de Beerenbroucklaan.
 • Organisatie feestelijke opening wegen en vernieuwing rioolstelsel Kleine Dries / Panneshofstraat/Kloosterstraat.
 • Petitie aanbieden aan burgemeester Cox m.b.t stank- en geluidsoverlast Ekompany  
 •  Deelname in:

  • Buurtenplatform verbreding A2.
  • Klankbordgroep VDL/Nedcar.
  • Klankbordgroep ontgrinden en beveiliging Grensmaas.

 

 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum