• banners/banner-nedcar.jpg
  • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
  • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg
  • banners/banner-lbhf.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum.. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar.

      Nieuwsitems:

Terug

Dorpsbijeenkomst

  • door 't bestuur
  • 06-03-2018

Het is bijna zover. De dorpsbijeenkomst waar wij al zo lang naar uitkijken en naar toe hebben gewerkt. Deze zal op vrijdagavond 9 maart aanstaande van 19.00 tot ca. 21.00 uur plaatsvinden in de ‘Auw Sjoal’.

De zaal is vanaf 18.30 uur open en wij ontvangen u met koffie/thee en gebak.
Dit is DÉ gelegenheid voor de inwoners van Holtum om te vernemen waar en hoe men in diverse dorpen in Nederland, ook in Limburg, succesvol mee bezig is; namelijk om de afnemende leefbaarheid en vitaliteit van hun dorp, in eigen regie én vertrouwend op eigen kracht, aan te pakken. Gemeenten en overheden beginnen een dergelijke aanpak steeds beter te begrijpen, te stimuleren en te ondersteunen. Dat willen wij graag in het eerste deel door een aantal sprekers, met voorop burgemeester Cox, toelichten.

Ongetwijfeld heeft u inmiddels wel wat al iets (meer) van onze werkgroep Holtum 2.0 vernomen. Vanaf het begin van dit jaar hebben wij op verschillende manieren geprobeerd de burgers van Holtum te bereiken. Wij hebben ook al veel enthousiaste reacties teruggekregen en daarom kijken wij met veel vertrouwen uit naar 9 maart. Na de pauze zal onze uit 10 personen bestaande diverse en jonge groep in eendrachtige samenwerking, heel concreet in gaan op de situatie in Holtum. Daarnaast wordt er ingegaan op de mogelijkheden en kansen die wij zien om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Daarna zullen wij schetsen wat er inmiddels al gedaan en ontwikkeld is, en welke hoofddoelen wij nastreven. Ook presenteren wij een aantal leefbaarheidthema’s, waar ideeën bij gezocht zullen worden om het wonen in, en het gemeenschapsleven van Holtum aantrekkelijker te maken. Tenslotte laten we zien hoe we, na deze dorpsbijeenkomst, verdere stappen willen zetten en nodigen wij de aanwezigen uit om aan te geven wat ze van de aanpak vinden, wat zij zelf de belangrijkste thema’s vinden, en waar ze eventueel zelf over mee zouden willen denken.

Na de bijeenkomst is ruimschoots tijd om aan en rond de bar met ons en met elkaar te praten en bespiegelingen over de toekomst van ons mooie dorpje te maken.
Wij roepen jong en oud, mannen en vrouwen, langjarige en nieuwe bewoners van Holtum op:
Höb Houtem Leef en kóm de 9e nao de Auw Sjoal!

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum