• banners/banner_buurtplatform.jpg
  • banners/banner_nieuwsbrief.jpg
  • banners/banner_wg_holtum2.jpg

   

De (toekomstige) leefbaarheid van ons dorp is een thema wat velen van ons zorgen baart. Dat geldt zeker voor de verenigingsmensen in ons dorp en het Buurtplatform, maar ook voor veel andere bewoners.

Voorjaar 2017 heeft het Buurtplatform Holtum (actief sinds 2006) zijn naam gewijzigd in de meer toepasselijke naam Dorpsplatform Holtum. Dit werd met name getriggerd door enkele personele wisselingen in dit platform en het opnemen in de organisatie van een zich Holtum 2.0 noemende werkgroep, die zich in de loop van dit jaar spontaan heeft gevormd.

Als Dorpsplatform zijn we blij met dit nieuwe initiatief. Het past heel goed bij en naast een aantal grote, de leefbaarheid bedreigende, infrastructurele ontwikkelingen rondom Holtum  en de organisatie van het dorpsfeest, die al (veel) langer onze vlag  veel aandacht krijgen.

Met de komst van de nieuwe wergroep Holtum 2.0 heeft ook de website van het Dorpsplatform een ontwikkeling ondergaan. Op deze vernieuwde website (waar u zich tans bevindt) vind u nu de informatie van de 7 werkgroepen, actueel nieuws en diverse informatie omtrent zaken aangaande Holtum en omgeving. 

      Nieuwsitems:

Terug

Bewonersbijeenkomst herinrichting voormalige basisschool De Munnik

  • door Administrator
  • 19-11-2018

De gemeente Sittard-Geleen organiseert een infoavond over toestaan van bebouwing op de locatie van voormalig basisschool De Munnik. De infoavond is op donderdag 6 december 2018 om 19.00 uur in de Aw Sjoal.

Alle bewoners met direct zicht op de locatie krijgen een persoonlijke uitnodiging.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum