• banners/banner-nedcar.jpg
  • banners/banner-herontwikkeling-locatie-munnikstraat.jpg
  • banners/banner-windmolenpark-holtum-noord.jpg
  • banners/banner-lbhf.jpg

Het Dorpsplatform is de overkoepeling van diverse werkgroepen welke te maken hebben met leefbaarheid in Holtum.. De diverse initiatieven hieromtrent welke al liepen zijn samengevoegd om als eenheid samen aan het thema en belang van leefbaarheid te werken. We doen dit al ruim 20 jaar..

      Nieuwsitems:

Terug

Aanbieden petitie Burgemeester Cox

  • door 't bestuur
  • 19-07-2018

Hoebaer Crutzen, voorzitter Dorpsplatform Holtum, biedt Burgemeester Cox petitie aan inzake stank- en geluidsoverlast Ekompany gevestigd op  bedrijventerrein Holtum Noord. De aanbiedingsbrief behelst tevens een Noodkreet voor het behoud van de leefbaarheid in het Kerkdorp Holtum.

 

Hieronder volgt de inhoud van de begeleidende brief:

 

Geachte Burgemeester Cox,

 

Vandaag, 4 juli 2018, bieden wij U de petitie aan inzake stank- en geluidsoverlast van het bedrijf Ekompany Internationaal BV.

 

We doen, namens de ondertekenaars van deze petitie een dringend beroep op U, als burgervader van de gemeente Sittard-Geleen, om hier aandacht aan te besteden en zorg te dragen voor een passende oplossing. In de periode van 5 mei 2018, ons verzoek aanbieding petitie, tot op heden is de overlast niet minder geworden. Sterker nog, steeds meer inwoners van Holtum ondervinden overlast van de bedrijfsvoering van Ekompany. Deze situatie kunnen en willen wij niet langer accepteren. Daarnaast willen wij onze zorgen kenbaar maken inzake andere vormen van (groeiende) overlast van het industriegebied Holtum Noord. De hier gevestigde en nog te vestigen bedrijven sluiten Holtum inmiddels volledig in en er wordt weinig tot geen rekening gehouden met de inwoners. De leefbaarheid in het Holtumse staat zwaar onder druk.

Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog voornemens om, in het kader van het milieu, 4 windmolens te plaatsen op Holtum Noord, hetgeen een nieuwe aanslag betekent op de leefbaarheid in Holtum.  Weer een voorbeeld dat er geen rekening wordt gehouden met het behoud van de leefbaarheid in het kerkdorp Holtum. Holtum Noord wordt volgepropt met leefbaarheids  belastende   bedrijven waarvan de inwoners de dupe worden.Voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst met de Provincie en de commerciële partij ENGIE, is van overleg met- en inspraak door de inwoners van Holtum, geen enkele sprake geweest.

Tevens maken wij ons grote zorgen over de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast en de productie van fijnstof die vrachtwagens en het overig gemotoriseerd verkeer op de Verloren van Themaatweg veroorzaken. Het vrachtverkeer zou feitelijk niet eens over de Verloren van Themaatweg mogen/hoeven rijden, deze kunnen gemakkelijk gebruik maken van de gerealiseerde nieuwe ontsluiting vanaf de A2, maar door veel bedrijven op Holtum Noord 1 en 2, wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt.

Ook vragen wij aandacht voor de overlast van sluipverkeer dat veroorzaakt wordt door werknemers van VDL/Nedcar op de Ruys de Beerenbroucklaan. Dit toenemend verkeer in deze woonbuurt, waarbij de snelheden ruimschoots de 30 km overstijgen, vormt steeds meer een bron van ergernis bij de aanwonenden.

Wij verzoeken U te bewerkstelligen dat op de Verloren van Themaatweg een z.g. flitspaal wordt geplaatst, hetgeen een einde zal maken aan de hoge snelheden en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en op de Ruys de Beerenbroucklaan maatregelen worden getroffen die het sluipverkeer terugdringen.

We hopen van U zo spoedig mogelijk te vernemen welke stappen U onderneemt om een einde te maken aan de genoemde klachten.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum