• banners/banner_buurtplatform.jpg
  • banners/banner_nieuwsbrief.jpg
  • banners/banner_wg_holtum2.jpg

   

De (toekomstige) leefbaarheid van ons dorp is een thema wat velen van ons zorgen baart. Dat geldt zeker voor de verenigingsmensen in ons dorp en het Buurtplatform, maar ook voor veel andere bewoners.

Voorjaar 2017 heeft het Buurtplatform Holtum (actief sinds 2006) zijn naam gewijzigd in de meer toepasselijke naam Dorpsplatform Holtum. Dit werd met name getriggerd door enkele personele wisselingen in dit platform en het opnemen in de organisatie van een zich Holtum 2.0 noemende werkgroep, die zich in de loop van dit jaar spontaan heeft gevormd.

Als Dorpsplatform zijn we blij met dit nieuwe initiatief. Het past heel goed bij en naast een aantal grote, de leefbaarheid bedreigende, infrastructurele ontwikkelingen rondom Holtum  en de organisatie van het dorpsfeest, die al (veel) langer onze vlag  veel aandacht krijgen.

Met de komst van de nieuwe wergroep Holtum 2.0 heeft ook de website van het Dorpsplatform een ontwikkeling ondergaan. Op deze vernieuwde website (waar u zich tans bevindt) vind u nu de informatie van de 7 werkgroepen, actueel nieuws en diverse informatie omtrent zaken aangaande Holtum en omgeving. 

      Nieuwsitems:

Terug

Aanbieden petitie Burgemeester Cox

  • door Administrator
  • 19-07-2018

Hoebaer Crutzen, voorzitter Dorpsplatform Holtum, biedt Burgemeester Cox petitie aan inzake stank- en geluidsoverlast Ekompany gevestigd op  bedrijventerrein Holtum Noord. De aanbiedingsbrief behelst tevens een Noodkreet voor het behoud van de leefbaarheid in het Kerkdorp Holtum.

 

Hieronder volgt de inhoud van de begeleidende brief:

 

Geachte Burgemeester Cox,

 

Vandaag, 4 juli 2018, bieden wij U de petitie aan inzake stank- en geluidsoverlast van het bedrijf Ekompany Internationaal BV.

 

We doen, namens de ondertekenaars van deze petitie een dringend beroep op U, als burgervader van de gemeente Sittard-Geleen, om hier aandacht aan te besteden en zorg te dragen voor een passende oplossing. In de periode van 5 mei 2018, ons verzoek aanbieding petitie, tot op heden is de overlast niet minder geworden. Sterker nog, steeds meer inwoners van Holtum ondervinden overlast van de bedrijfsvoering van Ekompany. Deze situatie kunnen en willen wij niet langer accepteren. Daarnaast willen wij onze zorgen kenbaar maken inzake andere vormen van (groeiende) overlast van het industriegebied Holtum Noord. De hier gevestigde en nog te vestigen bedrijven sluiten Holtum inmiddels volledig in en er wordt weinig tot geen rekening gehouden met de inwoners. De leefbaarheid in het Holtumse staat zwaar onder druk.

Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog voornemens om, in het kader van het milieu, 4 windmolens te plaatsen op Holtum Noord, hetgeen een nieuwe aanslag betekent op de leefbaarheid in Holtum.  Weer een voorbeeld dat er geen rekening wordt gehouden met het behoud van de leefbaarheid in het kerkdorp Holtum. Holtum Noord wordt volgepropt met leefbaarheids  belastende   bedrijven waarvan de inwoners de dupe worden.Voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst met de Provincie en de commerciële partij ENGIE, is van overleg met- en inspraak door de inwoners van Holtum, geen enkele sprake geweest.

Tevens maken wij ons grote zorgen over de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast en de productie van fijnstof die vrachtwagens en het overig gemotoriseerd verkeer op de Verloren van Themaatweg veroorzaken. Het vrachtverkeer zou feitelijk niet eens over de Verloren van Themaatweg mogen/hoeven rijden, deze kunnen gemakkelijk gebruik maken van de gerealiseerde nieuwe ontsluiting vanaf de A2, maar door veel bedrijven op Holtum Noord 1 en 2, wordt hiervan nauwelijks gebruik gemaakt.

Ook vragen wij aandacht voor de overlast van sluipverkeer dat veroorzaakt wordt door werknemers van VDL/Nedcar op de Ruys de Beerenbroucklaan. Dit toenemend verkeer in deze woonbuurt, waarbij de snelheden ruimschoots de 30 km overstijgen, vormt steeds meer een bron van ergernis bij de aanwonenden.

Wij verzoeken U te bewerkstelligen dat op de Verloren van Themaatweg een z.g. flitspaal wordt geplaatst, hetgeen een einde zal maken aan de hoge snelheden en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast en op de Ruys de Beerenbroucklaan maatregelen worden getroffen die het sluipverkeer terugdringen.

We hopen van U zo spoedig mogelijk te vernemen welke stappen U onderneemt om een einde te maken aan de genoemde klachten.

 
 
 
 
 
 
 
 


Dorpsplatform Holtum